Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie Komitetu na rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła w Tychowie

Historia Komitetu:

X  - 2008 r.  pod koniec miesiąca z inicjatywy Wójta Gminy Tychowo Pani Elżbiety Wasiak,

                     zawiązała sie grupa aktywnych osób przyjmując nazwę "Komitet na Rzecz

                     Rewitalizacji Kościoła w Tychowie". Grupa postawiła sobie zadanie zebrania

                     300 tyś zł jako 15% wkład własny przy pozyskiwaniu funduszy zewnetrznych, bo

                     właśnie takie otwierały się możliwości. Pierwszą kwestę Komitet przeprowadził

                     1 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Tychowie, zebrano wtedy

                     ok. 5.000,00 zł. Komitet postanowił o przeprowadzaniu comiesiecznych kwest

                     w II niedziele miesiąca po wszystkich Mszach Św.

XII - 2008 r. Zawiązanie Stowarzyszenia i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

XI - 2009 r.  Wystąpienie do KRS z wnioskiem o nadanie Komitetowi statusu OPP.

XII -2009 r. Przyznanie statusu OPP.

2010 - 2013. -Zbieranie funduszy, porządkowanie zapisów w księdze wieczystej.

III - 2013 r. Wybory Zarządu na kolejną kadencję,  skład osobowy Zarządu  nie zmienił się.

VII 2014 r. - Rozpoczęcie remontu. Najpilniejsze zadania to remont wieży i części

                      szachulcowej.

17-03-2016 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podsumowanie działalności.

                         Podjęcie Uchwały o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia. Likwidatorem

                         został dotychczasowy Zarząd.

31-12-2016 r. Zakończenie likwidacji.

25-01-2017 r. Nadzwyczjne Walne Zebranie Członków. Przyjęcie sprawozdania

                         finansowego.

                         Zatwierdzenie zakończenia likwidacji. Przekształcenie się w Komitet

                         działający przy Parafii Tychowo i kontynuacja dotychczasowej

                         działalności.