Historia dwóch obrazów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2017

 

Historia dwóch obrazów Adolfa Hyły.

Adolf Kazimierz Hyła( 1897 -1965 ) - polski artysta malarz, jest autorem najbardziej znanego na świecie wizerunku Jezusa Miłosiernego. Rysunku i malarstwa uczył się u Jacka Malczewskiego. W swojej twórczości koncentrował się głównie na tematyce religijnej. Kopiował obrazy Rafaela, Leonarda da Vinci, Carla Dolci i innych. Wsród jego dzieł są między innymi obrazy: Serca Pana Jezusa (do głównego ołtarza) i Świętego Józefa dla kościoła Jezuitów w Poznaniu, Święty Józef z Dzieciątkiem iŚwięta Teresa dla kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, Dusza Chrystusowa dla sióstr Duszy Chrystusowej na Prądniku w Krakowie, Święty Hieronim dla księdza prof. Jana Czuja w Warszawie (1946).

Najbardziej znanym dziełem Adolfa Hyły jest obraz Jezu ufam Tobie, który dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach namalował w 1944 r. a który po poświęceniu, został umieszczony w kaplicy zakonnej w Krakowie, gdzie czczony jest do dnia dzisiejszego. Wraz z szerzeniem się kultu Miłosierdzia Bożego, kopie tej wizualizacji, opatrzone słowami Jezu ufam Tobie, zostały rozpowszechnione na całym świecie. Sam autor powtórzył ten temat kilkaset razy, malując obrazy do kościołów w kraju i na świecie. Dwa, oryginalne obrazy Adolfa Hyły znajdują się na terenie naszej gminy, o czym wie bardzo mało osób. Są to obrazy: Jezus Miłosierny z 1958 r. i Swięty Józef z Dzieciątkiem z 1959 r.

Ks. Jan Mleczko, proboszcz Parafii Tychowo w latach 1958-1963, zamówił wymienione obrazy u artysty pod koniec lat piędziesiątych ubiegłego wieku. Zostały one umieszczone w nowozbudowanych ołtarzach bocznych kościoła parafialnego. Obraz Miłosierdzia Bożego umieszczony został w prawym, bocznym ołtarzu (patrząc od strony wiernych) a obraz Św.Józefa z Dzieciątkiem w lewym ołtarzu. Stan ten został zmieniony za czasów ks. Zygfryda Strokosza ( proboszcz w latach 1963 – 1971), który zlikwidował ołtarze boczne. Jego następca, ks. Marian Wojnicki (proboszcz w latach 1971-1978), około roku 1976 przeniósł ołtarz główny na ścianę zachodnią Świątyni. Za ołtarzem powstała zakrystia. Dotychczasowa zakrystia stała się kaplicą , w której umieszczono obraz Św. Józefa z Dzieciątkiem. Obraz Miłosierdzia Bożego znalazł schronienie na strychu plebani, gdzie przeleżał do 1989 r. W tym roku, tychowski proboszcz Bogusław Piech użyczył obrazu nowopowstałej parafii Dobrowo, do kościoła filialnego PW. św. Jana Chrzciciela w Bukówku (dawniej kościół filialny Parafii Tychowo). Obraz znalazł tam centralne miejsce w ołtarzu w miejsce zaginionego podczas renowacji obrazu Ostatnia Wieczerza.

Wyjaśnienie historii tych obrazów stało się możliwe dzięki ks. Piotrowi Szweda ze Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów. Ks. Piotr przez kilka lat pracował w Łagiewnikach i od tamtego czasu zajmuje się zgłębianiem życiorysu i dorobku artystycznego Adolfa Hyły, który jest jedną z najbardziej zagadkowych postaci w polskiej historii sztuki ubiegłego wieku. Jego biografia właściwie wciąż jest nieznana, a rozproszona spuścizna artystyczna nigdy nie znalazła należytego opracowania. W 2009 r. powstała pierwsza w Polsce i na świecie biografia Adolfa Hyły, autorstwa ks. Piotra Szwedy MS pt. Adolf Hyła - w służbie BożegoMiłosierdzia. W notatkach artysty ks. Piotr znalazł wzmiankę o obrazach nabytych przez parafię w Tychowie. Za pośrednictwem strony internetowej naszego Stowarzyszenia nawiązał ze mną kontakt i prosił o wszelkie wiadomości dotyczące obrazów. Ze Św.Józefem z Dzieciątkiem nie było problemu. Natomiast nikt nic nie wiedział o obrazie Jezusa Miłosiernego i był on uważany za zaginiony. Po roku od pierwszego kontaktu z ks. Piotrem, w przypadkowej rozmowie z Panią Anną Chmielewką, sołtysem Bukówka dowiedziałem się, że jakiś obraz Miłosierdzia Bożego znajduje się w kościele w Bukówku. Zrobiłem zdjęcie obrazu i wysłałem do ks. Piotra. Otrzymałem następującą odpowiedź: ''Bardzo się ucieszyłem z tego maila. Na 200 % to jest ten obraz, którego szukam! To jest Hyła! Cuda się zdarzają!''

(opr. mgr inż. Bronisław Gajewski)