starania o dofinansowanie -

starania o dofinansowanie

 

Pismo Samorządu tychowskiego do Ministerstwa o pomoc w ratowaniu

naszego kościoła.