Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konto do wpłat na remont Kościoła Parafialnego w Tychowie: 

08 8562 0007 0050 0584 2000 0020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-04-2017 r.

Podczas kwietniowej kwesty zebraliśmy 2.408,00 zł. Dziękujemy.

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

14-04-2017 r.

Kwesta kwietniowa przeprowadzona będzie w pierwszym dniu Świąt

Wielkanocnych -16-04-2017 r.

Chór jest niedostępny, złożone są tam elementy wyremontowanych organów

- czekają na montaż.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

19-03-2017 r.

Dzisiejsza kwesta to 2.000,18 zł. Dziękujemy.

..............................................................................................................................................................................................................................................................

7-03-2017 r.

Marcowa kwesta na rzecz remontu kościoła odbędzie się w 19-03-2017 r. (III niedziela miesiąca).

................................................................................................................................................................................................................................................................

28-02-2017 r.

chór po rozbudowie widok z chóru

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-02-2017 r.

Trwa rozbudowa chóru.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-02-2017 r.

Rozpoczęła się rozbudowa chóru,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-02-2017 r.

     Kolejna kwesta odbedzie sie 12-02-2017 r. - zebraliśmy 1.810,00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-01-2017 r.

                                                                                      KOMUNIKAT NR 1 z 1-01-2017 r.

Komitet na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła Parafialnego w Tychowie informuje, że w okresie  od 13-12-2016 r. 31-12-2016 r. na nasze konto wpłyneły nastepujące kwoty:

1. 3 wpłaty indywidualne                                   -  330,00 zł

2. odsetki bankowe                                              -      4,05 zł

3. składki członkowskie                                       -    60,00 zł

Razem wpływy                                                      -  394,05 zł

Stan konta na 31-12-2016 r.                                     - 0,00 zł

wydano na remont                                        - 692.191,14 zł

koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.    - 12.200,00 zł

Razem zebrano od 2008 r                           . - 704.391,14 zł

Komitet informuje, że z uwagi na zmianę formy działania, skończyła się możliwość dokonywania odpisu 1% podatku PIT. Zlikwidowany został            też z końcem roku rachunek w Banku Spółdzielczym. Kwesty i zbiórki będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Można też wpłacać darowizny na konto Parafii w Tychowie z dopiskiem „na remont kościoła”. Rachunek nr 08 8562 0007 0050 0584 2000 0020. Od 1 stycznia 2017 r. Komitet będzie działał w dotychczasowym składzie przy Parafii w Tychowie.

                                                                                                                                                   B.Gajewski