Historia kościoła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 film o historii kościoła

...............................................................................................................................................................................................................................................................

       Tychowo należało do jednego z najstarszych rodów pomorskich - von Kleistów, wzmiankowanego już w 1240r. Najstarszym zachowanym dokumentem dotyczącym przynależności Tychowa do tego rodu, jest potwierdzenie nadania go w lenno przez księcia Bogusława w roku 1477. Kościół został zbudowany z kamienia polnego, prawdopodobnie pod koniec XV wieku. W 1830 r. nawa kościoła została przedłużona o 13,4 m  przez dobudowę ścian o drewnianej konstrukcji szkieletowej. W tym samym czasie, nad częścią kamienną nawy, nadbudowano wieżę  o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Nad całą nawą założono nową więźbę dachową pokrytą dachówką karpiówką. W roku 1859 dobudowano neorenesansową kaplicę z lożą kolatorską oraz kryptę grobową w podziemiu, służącą rodzinie von Kleist-Retzow, właścicielom części Tychowa.  W krypcie znajduje się około 8 trumien ze szczątkami rodziny fundatorów. W 1870 r. spaliła się górna część wieży wraz z hełmem, odbudowano  ją już w 1871 r., co upamiętnia chorągiewka z tą datą na szczycie wieży. Na początku XX w. podczas prowadzonego remontu, wzmocniono wieżę konstrukcją stalową wyprodukowaną w fabryce maszyn rolniczych w Karlinie. Pod koniec I Wojny Światowej z istniejących trzech dzwonów dwa przetopiono na cele militarne. Dwa nowe dzwony zainstalowano pod koniec lat XX ubiegłego wieku. W 1935 roku na emporze umieszczono,  odkupione od  jednego   z koszalińskich kościołów, organy wyprodukowane przez firmę w Kołobrzegu. Pierwszym organistą był kierownik tychowskiej szkoły Hans R˜ühlow. Po II Wojnie Światowej kościół został poświęcony 01-08-1945 r. W latach 50 XX w. zamurowano dwa okna na ścianie wschodniej świątyni. W 1976 r. podczas remontu wnętrza zmieniono jego orientację, przenosząc ołtarz na ścianę zachodnią. Od tego też czasu  jest on pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Do tego momentu był pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej.            

Zabytkowe wyposażenie kościoła stanowią:

1. póżnogotycki ołtarz główny - tryptyk z pocz. XVI w., wykonany na Pomorzu (przeniesiony w 1976r. z kościółka filialnego w Starym Dębnie);

2. krucyfiks z XVIII w. - autor nieznany,

3. tablica epitafijna z 1679 r. poświęcona Elisabeth Zeitler, żonie ówczesnego pastora Michaela Neumanna. Elizabeth była córką pastora z Iwięcina.

4. obraz Adolfa Hyły z 1959 r. Święty Józef z Dzieciątkiem.
                       

                                                                                                                                                                             opr. B.Gajewski                                                      

 Administratorzy kościoła w Tychowie od 1616 r.

 

1. Georg Wenot                                           - 1616-1636

2. Georg Messerschmidt                           - 1636-1670

3. Michael Neumann                                  - 1671-1688

4. Melchior Eppen                                      - 1689-1707

5. Michael Meyer                                        - 1708-1720

6. Nikolaus Ludwig Rubach                      - 1720-1761

7. Georg Gottlieb Burchardi                     - 1763-1798

8. August Friedrich Walther                     - 1799-1844

9. Karl August Otto Amandus Meyer      - 1844-1884

10. Max Meinhof                                        - 1884-1911

11 Friedrich Daske                                     - 1911 -1938

12. Werner Braun                                      - 1939-1945

13. ks. Zygmunt Szelążek                         - 1946-1947

14. ks. Jan Tomaszewicz                           - 1947-1948

15. ks. Albin Mydlarz                                 - 1948-1949

16. ks. Michał Kwaśniak                           - 1949-1957

17. ks. Jan Mleczko                                    - 1957-1963

18. ks. Zygfryd Strokosz                           - 1963-1971

19. ks. Marian Wojnicki                            - 1971-1978

20. ks. Bogusław Piech                             - 1978-2005

21. ks. Józef Siemiesz                                - 2005-2009

21. ks.Jarosław Rynowiecki P.O.               - 2009-2009

22. ks. Andrzej Sołtys                                - od 2009-...

  
 
 


Pastor Karl AugustOtto Amandus Meyer   1844-1884       

Pastor Ernest Maximilian Meinhoff 1884-1911

Pastor Fridrich Daske 1911-1938

Pastor Werner Braun 1938-1945

 ks. Zygmunt Szelążek 1946-1947
 

 
 

ks. Jan Tomaszewicz
1947 - 1948

ks.Albin Mydlarz
1948 - 1949

ks Michał Kwaśniak
1949 - 1957

ks. Jan Mleczko
1957 - 1963

ks. Zygfryd Strokosz
1963 - 1971

 

ks. Marian Wojnicki 1971 - 1978

ks. Bogusław Piech 1978 - 2005

ks. Józef Siemiesz 2005 - 2009

ks. Jarosław Rynowiecki P.O. 4-6/2009

ks. Andrzej Sołtys     od 1-07-2009